Projelerimiz

Deprem Hasarlarının Çözümü

Deprem hasarlarının çözümü, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi, riskli alanlarda yapılaşmanın sınırlanması ve toplumun afete hazırlıklı olması üzerine uygulanacak olan bir planlamadır.

See Project

Bölgesel Kalkınma Planı

Bölgesel kalkınma planı, ekonomik büyüme, sosyal refah ve çevresel sürdürülebilirlik gibi unsurları bir araya getirerek, bölgenin potansiyelini maksimize etmeyi amaçlar. Bu plan, yerel kaynakları etkili bir şekilde kullanarak iş fırsatlarını artırır, altyapıyı güçlendirir ve toplum katılımını teşvik eder.

See Project

İmar ve Şehircilik

İmar ve şehircilik, kentlerin planlı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla tasarlanan disiplinlerdir. Bu alanlar, kentsel mekanların düzenlenmesi, çevresel etkilerin kontrolü, altyapı planlaması ve toplumun yaşam kalitesini artırmak için çeşitli stratejiler geliştirme üzerine odaklanır.

See Project

Sağlık İnovasyon Hizmetleri

Sağlık Teknolojileri ve İnovasyonu destekleyen bir merkez oluşturma projesi

1- Sağlık Eğitim Merkezi
2- Tele Sağlık Hizmetleri
3- Mental Sağlık Merkezi
4- Evde Sağlık Hizmetleri

See Project

Kreş Gündüz Bakım Merkezleri

Annelerin iş hayatını sürdürebilmeleri için güvenilir ve nitelikli kreş ve gündüz bakım merkezleri kurma projesi

See Project

Doğa Sporları Merkezi

Dağcılık Kampçılık Doğa Yürüyüşleri gibi aktiviteleri destekleyen bir doğa sporları merkezi oluşturma projesi

See Project