Bölgesel Kalkınma Planı.

Bölgesel kalkınma planı, ekonomik büyüme, sosyal refah ve çevresel sürdürülebilirlik gibi unsurları bir araya getirerek, bölgenin potansiyelini maksimize etmeyi amaçlar. Bu plan, yerel kaynakları etkili bir şekilde kullanarak iş fırsatlarını artırır, altyapıyı güçlendirir ve toplum katılımını teşvik eder.