Sağlık İnovasyon Hizmetleri.

Sağlık Teknolojileri ve İnovasyonu destekleyen bir merkez oluşturma projesi

1- Sağlık Eğitim Merkezi

2- Tele Sağlık Hizmetleri

3- Mental Sağlık Merkezi

4- Evde Sağlık Hizmetleri