İmar ve Şehircilik.

İmar ve şehircilik, kentlerin planlı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla tasarlanan disiplinlerdir. Bu alanlar, kentsel mekanların düzenlenmesi, çevresel etkilerin kontrolü, altyapı planlaması ve toplumun yaşam kalitesini artırmak için çeşitli stratejiler geliştirme üzerine odaklanır. Kent planlaması, güvenli, erişilebilir ve estetik açıdan tatmin edici bir çevre oluşturarak, sosyal, ekonomik ve çevresel dengeyi koruma hedefini taşır. İmar ve şehircilik, gelecek nesillere daha iyi bir yaşam alanı bırakma amacını güderken, kentlerin sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme sürecine yönlendirilmesine katkı sağlar.